English
 

管理学院关于住房货币化补贴的紧急会议通知


一、参会对象

    无公有住房/住房面积不达标者,且于2006年8月31日以前进校的教职工。

(住房面积标准:院士、副部级:200M2;正高、厅局级、三级及以上职员:140 M2;副高、处级、四~六级职员:120 M2;中级及以下、七级及以下职员:100 M2

二、会议时间

时间:2010年5月12日(周三)下午15:00

地点:管114室

三、会议内容

1、解答本次住房货币化补贴的文件精神;

2、会后即时在现场或在学院303确认自己的相关信息。

四、要求

1、双职工需会前准备好配偶的工资号;

2、本次货币化补贴涉及参会者的切身利益,请符合条件者务必参会,并请相互转告。

 

                                                  管理学院

                                                2010年5月11日

联系人:丁建华  82665336